David Mindus, styrelsearbete och avkastning

Min erfarenhet är att det bästa styrelsearbetet utförs av ledamöter som har två specifika egenskaper: (a) ett mycket gott affärssinne, och (b) ett genuint engagemang i bolaget. Dessa egenskaper syns inte på utsidan men kommer ofta till uttryck genom ledamöternas agerande i fråga om aktieägande i sina bolag. Följande enkla sammanställning baserad på kursutvecklingen 2010-2019 på Nasdaq Stockholm är tänkvärd: Under perioden 2010-2019 var 89 bolag noterade under hela perioden och vid något tillfälle på Large Cap. De bolag i vilka en majoritet av styrelseledamöterna 2019 ägde aktier för mer än 5 gånger sitt årliga styrelsearvode hade en genomsnittlig kursutveckling om 26,6 % per år från 2010 till 2019. (Majoritetskriteriet är lämpligt eftersom styrelsebeslut som regel kan fattas med enkel majoritet.) De bolag där majoriteten av styrelseledamöterna 2019 ägde aktier för mindre än 5 gånger sitt årliga styrelsearvode hade en årlig kursutveckling om 18,2 % under samma period, det vill säga en underavkastning om 8,4 procentenheter per år i förhållande till den förstnämnda gruppen. Sämst utveckling hade de bolag där en majoritet av styrelseledamöterna 2019 inte ägde några aktier alls: en genomsnittlig kursutveckling om 16,4 % per år. För att illustrera effekten av dessa skillnader; 1 000 kronor investerade i de tre grupperna 2010 skulle haft nedanstående värde tio år senare:

■ Majoriteten av styrelseledamöterna ägde aktier för mer än 5 gånger årsarvodet: 10 551 kr
■ Majoriteten av styrelseledamöterna ägde aktier för mindre än 5 gånger årsarvodet: 5 337 kr
■ Majoriteten av styrelseledamöterna ägde inga aktier alls: 4 566 kr

Sammanfattningsvis, om målsättningen är att företag ska skapa välstånd i fria samhällen, snarare än att användas som symbolpolitiska redskap, är mitt intryck att ett meningsfullt aktieägande är en lämplig omständighet att beakta vid val av styrelseledamöter.

David Mindus, AB Sagax årsredovisning 2020

Nästan dubbelt så hög avkastning när styrelseledamöterna ägde aktier för mer än 5 gånger styrelsearvodet jämfört med när styrelseledamöterna ägde aktier mindre än 5 gånger årsarvodet. Det säger väldigt mycket om hur viktigt det är med ”skin in the game”. Det visar att man tror på det man gör och att man gör det tillsammans med aktieägarna eller andra intressenter.

Genomsnittsarvodet 2018 var cirka 170 000 kronor, 240 000 kronor och 460 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.1 Alltså bör aktieinnehavet hos styrelseledamöterna ha följande värden, 850 000 kr, 1 200 000 kr och 2 300 000 kr, för att uppfylla David Mindus exempel ovan. Absolut värt att tänka på när man letar nästa investering.

[1] https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/styrelsearvode-5-fragor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s